Zaterdag 7 december 2013t/m Zondag 8 december 2013 Werkzaamheden Rondom Shl, Ut-Db, Hn-Ekz, Zp-Ww
Van/naar Shl: Zuidtak, Westtak en daarbuiten:

700 rijdt als 700700 Gvc-Shl, met extra stops te Ssh, Nvp en Hfd. Tussen (Ut-Asb-) Alm-Gn rijdt de 28700.
900 rijdt 1xper uur
1600 is opgeheven.
1700 rijdt 2x per uur.
2100 rijdt als 702100 Shl-Gvc. Stop ook te Ssh, Nvp en Hfd.
2600 rijdt via Hlm en stopt extra te Had, Hlm, Ass en Wp.
3000 stopt extra te Asb.
3300 rijdt van/naar Asd.
4300 rijdt extra Ut->Dmnz, waarbij er tussen Ut-Bkl in het pad van de 7400
5700 is opgeheven Dmnz-Hfd. Rijdt na Dmnz door naar Asb (en keert daar)
7400 rijdt extr a Almo->Bkl, waarbij er tussen Dmnz-Almo in het pad van de 4300 gereden wordt.
3100 is opgeheven tussen Shl-Asb. Tussen Asb-Ut rijdt een vervangende IC (28600/28700)
3500 is opgeheven tussen Shl-Ht. De 3000 stopt extra te Asb.
9300 (Thalys) rijdt via Gd (zonder stop)
11600 is opgeheven
11700 is opgeheven.
12700 rijdt als 712700 Gvc-Shl, met extra stops te Ssh, Nvp en Hfd. Tussen (Ut-Asb-) Alm-Lw rijdt de 28600.
---
7400/4300: SPR Ut-Asb-Almo. De 7400 rijdt Almo>Ut, de 4300 rijdt Ut>Almo
28600: IC Lw-Asb-Ut. Tussen Lw-Alm in het pad van de 12700, tussen Asb-Ut in het pad van de 3100.
28700: IC Gn-Asb-Ut. Tussen Gn-Alm in het pad van de 700, tussen Asb-Ut in het pad van de 3100.
700700 IC Gvc-Shl. Stopt ook te Ssh, Nvp, Hfd
702100 IC Gvc-Shl. Stopt ook te Ssh, Nvp, Hfd
712700 IC Gvc-Shl. Stopt ook te Ssh, Nvp, Hfd


===
Ekz-Hnk
1500 is opgeheven tussen Hnk-Ekz.

===
Emn-Emnz
3800 stopt niet te Emnz en keert te Emn op zichzelf.


Ut-Db/Gdm
800 rijdt te Ut in beide richtingen via spoor 18.
3000 is opgeheven Ut-Db en VAN Db NAAR Nm en rijdt Hdr-Ut onder het eigen nummer(stopt extra te Asb) en rijdt VAN Nm NAAR Db als 703000
3100 is opgeheven Shl-Asb en Ut-Db en VAN Nm naar Db en rijdt VAN Db NAAR Db. Tussen Asb-Ut rijdt een vervangende 28600/28700.
3500 is opgeheven Shl-Ht. Voor tussen Asb-Ut: de 3000 stopt extra te Asb.
7400 is opgeheven Ut-Db, tussen Db en Rhn rijdt de 707400. Tussen Ut-Bkl(-Almo) rijdt een vervangende sprinter.
7500 rijdt 2x per uur.
17400 is opgeheven.
---
703000: IC Nm->Db
7400/4300: SPR Ut-Asb-Almo. De 7400 rijdt Almo>Ut, de 4300 rijdt Ut>Almo
28600: IC Lw-Asb-Ut. Tussen Lw-Alm in het pad van de 12700, tussen Asb-Ut in het pad van de 3100.
28700: IC Gn-Asb-Ut. Tussen Gn-Alm in het pad van de 700, tussen Asb-Ut in het pad van de 3100.
===

Zp-Ww (alleen Zo)
30800 is opgeheven.