Donderdag 27 september 2007t/m Vrijdag 28 september 2007 Rondrit met C9002 Jaap
Rondrit met C9002 Jaap 27 september
------------
82103
Hlmwph V 12:11
Hlm A 12:15
Hlm V 12:39
Hw D 12:47
Ass D 12:52
Sgra D 12:55
Asd A 12:58
V 12:59
Asdma D 13:03
Asdm D 13:04
Asa D 13:07
Dvd D 13:09
Dvaz D 13:10
Asb D 13:11
Asdh D 13:12
Ac D 13:13
Aco D 13:14
Bkl D 13:21
Bkla D 13:22
Mas D 13:25
Utma D 13:29
Ut A 13:31

28316
Ut V 13:34
Utma D 13:36
Utzl D 13:37
Mas D 13:40
Bkla D 13:42
Bkl D 13:43
Aco D 13:50
Ac D 13:51
Asdh D 13:52
Asb A 13:54

82104
Asb V 13:57
Dvaw D 14:00
Rai D 14:01
Asdz A 14:03

82105
Asdz V 14:15
Rai D 14:17
Dvaw D 14:19
Asb D 14:21
Asdh D 14:23
Ac D 14:24
Aco D 14:25
Bkl D 14:32
Bkla D 14:33
Mas D 14:36
Utma D 14:40
Ut A 14:42
V 14:56
Utva D 14:58
Ln D 14:59
Cl D 15:09
Gdma D 15:13
Gdm D 15:14
Ozbm D 15:21
Hdl D 15:24
Htda D 15:27
Ht A 15:29
V 15:47
Vga D 15:50
Tb D 16:02
Tbr D 16:06
Gz D 16:09
Bd D 16:17
Bda D 16:19
Etn D 16:25
Rsd A 16:36
V 16:49
Kraga D 16:57
Bgn D 17:00
Rb D 17:10
Krg D 17:17
Vlk D 17:19
Gs A 17:26

------------
28 september
------------
882101
"Jaap" + 1x SGB-mat'24 rijtuig
Gs V 09:43
Bzl D 09:48
Vlk D 09:50
Krg D 09:52
Kbd D 09:56
Rb D 09:58
Bgn D 10:07
Kraga D 10:11
Rsd A 10:21
V 10:24
Bda D 10:41
Bd D 10:43
Gz D 10:50
Tbr D 10:53
Tbwt D 10:56
Tb D 10:58
Tba D 11:00
Tbi D 11:02
Vga A 11:11
V 11:12
Ht A 11:17
V 11:18
Htda D 11:19
Ozbm A 11:28
V 11:34
Mbtwaz D 11:39
Mbtwan D 11:40
Gdm D 11:41
Gdma D 11:42
Cl D 11:47
Htn D 11:54
Ln A 11:59

882103
1x 3-wagenstel mat'24 "Blokkendoos"
Utm V 12:31
Lak D 12:34
Ln A 12:35
Combineren met de "Jaap" en het SGB-mat'24-rijtuig

882104
Ln V 13:40
Ut D 13:44
Utoa D 13:46
Uto D 13:47
Bloa D 13:49
Bhv D 13:51
Dld D 13:54
Bkda D 14:00
Amf A 14:01
V 14:04
Ama D 14:07
Bnva A 14:15
V 14:16
Sto A 14:23
V 14:28
Apd D 14:42
Apda D 14:43
Dv D 14:56
Spa D 14:59
Dvc D 15:00
Rsn D 15:14
Wdn D 15:19
Aml A 15:24
V 15:29
Amri D 15:31
Bn D 15:36
Hgl A 15:41