Zaterdag 2 juli 2016 Rondrit 766
Rondrit 766 Hondekop 766 rijdt vandaag de volgende rondrit:

28220
Zd 9.21
Ass 9.27
Shl 9.37
Ssh 9.54
Ledn 9.59 (sp 910)
Gv 10.12 - 10.14
Dtz 10.22
Sdm 10.28
Rtd 10.34

28221
Rtd 11.28 (1b)
Rtz 11.32
Rlb 11.35
Ddr 11.44 - 11.50 (4b)
Ddzd 11.53
Wld 11.57
Bda 12.11
Bd 12.14
Tb 12.29
Btl 12.40
Ehs 12.48
Ehv 12.52 (17)

28222
Ehv 12.59
Ehs 13.01
Btl 13.11 - 13.15
Vga 13.21
Ht 13.24 (1)

28223
Ht 13.40 (1)
Rs 13.44
O 13.51
Rvs 13.57
Nm 14.08
Est 14.23
Ah 14.31 (3)
Dr 14.46
Zp 14.58 - 14.59 (504 a)
Dv 15.11 - 15.14 (302 a)
Wh 15.24
Zl 15.33 (3b)

28224
Zl 15.59 (3b)
Kpnz 16.09
Dron 16.15
Lls 16.26
Alm 16.43 (2)
Wp 16.57 (6)
Dmn 17.02
Asd 17.10 (15)

Veel (spot)plezier en denk aan ons aller veiligheid!