Woensdag 9 april 2008 Testritten met Windhoff onderhoudsvoertuigen
Testritten met 2 Windhoff onderhoudsvoertuigen en E-lok 1600

Trein 97600
Amf V 11:17
Ama D 11:20
Amfs D 11:22
Avat D 11:25
Nkk D 11:29
Pt D 11:35
Eml 0 11:39
Hd D 11:43
Ns D 11:52
Hde A 12:00
Hde V 12:04
Wz D 12:11
IJbrzl D 12:16
Zlra D 12:17
Zlr A 12:19

Trein 97601
Zlr V 13:00
Zlra D 13:01
IJbrzl D 13:02
Wz D 13:06
Hde D 13:12
Ns D 13:17
Hd D 13:24
Eml D 13:27
Pt D 13:30
Nkk D 13:35
Avat D 13:39
Amfs D 13:41
Ama D 13:42
Amf A 13:46

Trein 97602
Amf V 14:35
Ama D 14:37
Amfs D 14:38
Avat D 14:39
Nkk D 14:41
Pt D 14:44
Eml 0 14:47
Hd D 14:49
Ns A 14:56
Ns V 15:02
Hde D 15:06
Wz D 15:11
IJbrzl D 15:14
Zlra D 15:15
Zlr A 15:16

Trein 97603
Zlr V 16:00
Zlra D 16:01
IJbrzl D 16:02
Wz D 16:05
Hde D 16:09
Ns D 16:13
Hd D 16:19
Eml D 16:22
Pt A 16:26
Pt V 16:31
Nkk D 16:36
Avat D 16:39
Amfs D 16:41
Ama D 16:42
Amf A 16:46