Zondag 13 april 2008 Werkzaamheden Bd - Tb
Op last van het Explosief Opruimings Commando mogen er op zondag tot 10:00 uur geen treinen rijden tussen Bd en Gz.

Gevolgen:
* Serie 1900, Intercity Gvc - Vl: Opgeheven vanaf Bd tot Vl. (1929 is de eerste die weer doorgaat)
* Serie 3600, Intercity Ah - Rsd: Opgeheven vanaf Tb tot Rsd.
* Serie 13600, Stoptrein Ut - Bd: Opgeheven vanaf Gz tot Bd.

Extra treinen:
* Serie 701900, vervangende 1900 tussen Tb en Vl v.v.
* Serie 703600, vervangende 3600 tussen Bd en Rsd v.v.