Woensdag 3 september 2008t/m Vrijdag 5 september 2008 Proefbedrijf HSL-zuid
18 augustus
-----------
88994
Wgm V 10:08
Wgmrba D 10:10
Mdsa A 10:12
V 10:14
Dmnz D 10:16
Vspa D 10:17
Dvd D 10:20
Dvaw D 10:22
Rai D 10:24
Asdz A 10:26
V 10:28
Asra D 10:31
Shl D 10:35
Hfd D 10:38
Hfdm D 10:39
Rhsla D 11:28
Rtd A 11:30

88995
Rtd V 12:02
Rhsla D 12:04
Hfdm D 12:59
Hfd D 13:00
Shl D 13:04
Asra D 13:09
Asdz D 13:13
Rai D 13:15
Dvaw D 13:18
Dvd D 13:20
Dmnz D 13:22
Mdsa A 13:23
V 13:24
Wgmrba D 13:26
Wgm A 13:30

88996
Wgm V 14:08
Wgmrba D 14:10
Mdsa A 14:12
V 14:14
Dmnz D 14:16
Vspa D 14:17
Dvd D 14:20
Dvaw D 14:22
Rai D 14:24
Asdz A 14:26
V 14:28
Asra D 14:31
Shl D 14:35
Hfd D 14:38
Hfdm D 14:39
Rhsla D 15:28
Rtd A 15:30

88997
Rtd V 16:02
Rhsla D 16:04
Hfdm D 16:59
Hfd D 17:00
Shl D 17:04
Asra D 17:07
Asdz D 17:08
Rai D 17:10
Dvaw D 17:12
Dvd D 17:15
Vspa A 17:17
V 17:20
Dmnz D 17:21
Mdsa A 17:22
V 17:23
Wgmrba D 17:26
Wgm A 17:30

-----------
19 augustus
-----------
88994
Wgm V 10:08
Wgmrba D 10:10
Mdsa A 10:12
V 10:14
Dmnz D 10:16
Vspa D 10:17
Dvd D 10:20
Dvaw D 10:22
Rai D 10:24
Asdz A 10:26
V 10:28
Asra D 10:31
Shl D 10:35
Hfd D 10:38
Hfdm D 10:39
Rhsla D 11:28
Rtd A 11:30

88995
Rtd V 12:02
Rhsla D 12:04
Hfdm D 12:59
Hfd D 13:00
Shl D 13:04
Asra D 13:09
Asdz D 13:13
Rai D 13:15
Dvaw D 13:18
Dvd D 13:20
Dmnz D 13:22
Mdsa A 13:23
V 13:24
Wgmrba D 13:26
Wgm A 13:30

88998
Wgm V 18:08
Wgmrba D 18:10
Mdsa A 18:12
V 18:14
Dmnz D 18:16
Vspa D 18:17
Dvd D 18:20
Dvaw D 18:22
Rai D 18:24
Asdz A 18:26
V 18:28
Asra D 18:31
Shl D 18:35
Hfd D 18:38
Hfdm D 18:39
Rhsla D 19:28
Rtd A 19:30

88999
Rtd V 20:02
Rhsla D 20:04
Hfdm D 20:59
Hfd D 21:00
Shl D 21:04
Asra D 21:09
Asdz D 21:13
Rai D 21:15
Dvaw D 21:18
Dvd D 21:20
Dmnz D 21:22
Mdsa A 21:23
V 21:24
Wgmrba D 21:26
Wgm A 21:30


Vanaf hier een herhaling van ritten, daarom alleen de globale tijden vermeld:

-----------
20 augustus
-----------
88994
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30

88998E
Wgm V 18:08 - Rtd A 19:30

88999E
Rtd V 20:02 - Wgm A 21:30

-----------
21 augustus
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30

88998E
Wgm V 18:08 - Rtd A 19:30

88999E
Rtd V 20:02 - Wgm A 21:30

-----------
22 augustus
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30

-----------
25 augustus
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30

88998E
Wgm V 18:08 - Rtd A 19:30

88999E
Rtd V 20:02 - Wgm A 21:30

-----------
26 augustus
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30

88998E
Wgm V 18:08 - Rtd A 19:30

88999E
Rtd V 20:02 - Wgm A 21:30

-----------
27 augustus
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88998E
Wgm V 18:08 - Rtd A 19:30

88999E
Rtd V 20:02 - Wgm A 21:30

-----------
28 augustus
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30

-----------
3 september
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30

88998E
Wgm V 18:08 - Rtd A 19:30

88999E
Rtd V 20:02 - Wgm A 21:30

-----------
4 september
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30

-----------
5 september
-----------
88994E
Wgm V 10:08 - Rtd A 11:30

88995E
Rtd V 12:02 - Wgm A 13:30

88996E
Wgm V 14:08 - Rtd A 15:30

88997E
Rtd V 16:02 - Wgm A 17:30