Vrijdag 10 oktober 2008t/m Maandag 13 oktober 2008 ZLSM naar de SSN
10 oktober
----------
39900
- Stoomloc ZLSM+5 rijtuigen
- Schoorsteen voor
Krw V 09:29
Krd A 09:34
V 09:39
Cvm D 09:41
Egh D 09:43
Lg A 09:46
V 09:50
Hrlk D 09:52
Hrl A 09:55
V 09:56
Hrla D 09:57
Hb D 09:59
Nh D 10:01
Sn D 10:04
Sbk D 10:06
Gln D 10:08
Std A 10:12
CONTROLE STOP
V 10:15
Srn D 10:21
Ec D 10:25
Mbt D 10:30
Lin D 10:33
Rm A 10:39
CONTROLE STOP
V 10:45
Hln D 10:52
Wt A 11:08
V 11:16
Mz D 11:24
Ohze D 11:31
Gp D 11:36
Tgra D 11:42
Ehv A 11:45
Stoomloc naar TC t.b.v water en kolen

39901
- Stoomloc ZLSM+5 rijtuigen
- Schoorsteen voor
Ehv V 12:52
At D 12:59
Beto D 13:04
Lpe A 13:09
V 13:13
Btl D 13:17
Vga D 13:24
Ht A 13:29
CONTROLE STOP
Ht V 13:47
Htda D 13:49
Ozbm A 14:00
CONTROLE STOP
V 14:03
Mbtwaz D 14:09
Mbtwan D 14:11
Gdm D 14:13
Gdma D 14:14
Cl D 14:20
Utl D 14:30
Ln D 14:31
Utva D 14:32
Utge A 14:34
CONTROLE STOP
V 15:18
Ut D 15:20
Utwaw D 15:22
Utlr D 15:24
Vtn D 15:28
Hmlva D 15:30
Hmla D 15:32
Wd D 15:36
Wdo A 15:38
V 15:44
Odw D 15:51
Gdg D 15:55
Gd D 15:57
Mdo D 16:00
Nwki D 16:03
Nwk D 16:04
Rtngo A 16:11
V 16:12
Rtng A 16:13
Naar SSN

----------
13 oktober
----------
39903
- Stoomloc ZLSM + 5 rijtuigen
- Schoorsteen voor
Rtng V 10:53
Rtngw D 10:55
Hlba D 10:58
Wspl D 11:00
Rtd A 11:03
V 11:21
Rtb D 11:23
Rtz D 11:26
Rtst D 11:28
Rlb D 11:30
Brd D 11:33
Kfhaz D 11:40
Zwd D 11:42
Ddr A 11:46
CONTROLE STOP
V 12:12
Ddzd D 12:15
Wld D 12:20
Mdbz D 12:23
Zlw D 12:26
Zha D 12:30
Bda D 12:35
Bd A 12:38
V 12:43
Gzvea D 12:52
Gz D 12:53
Tbr D 12:57
Tbwt D 13:00
Tb D 13:02
Tba D 13:03
Ot D 13:08
Btl A 13:16
V 13:19
Lpe D 13:23
Beto D 13:27
At D 13:32
Ehv A 13:39

39904
- ZLSM Stoomloc + 5 rijtuigen
- Schoorsteen voor
Ehv V 14:44
Tgra D 14:47
Gp D 14:51
Ohze D 14:56
Mz D 15:02
Wt D 15:09
Hln D 15:22
Rm D 15:28
Lin D 15:32
Mbt D 15:34
Ec D 15:38
Srn A 15:42
V 15:46
Std A 15:55
CONTROLE STOP
V 15:57
Gln D 16:02
Sbk D 16:05
Nh D 16:09
Hb D 16:12
Omlopen loc
Hrla D 16:15
Hrl A 16:17

39905
- Stoomloc ZLSM + 5 rijtuigen
- Tender voor
Hrl V 17:24
Hrla D 17:26
Vdl D 17:28
Kmr D 17:31
Sog D 17:33
Vk A 17:38

39906
- Stoomloc ZLSM + 5 rijtuigen
- SCHOORSTEEN VOOR
70 (75) Km/u
Vk V 18:08
Sog A 18:13
Naar ZLSM