Zaterdag 8 september 2007t/m Zondag 9 september 2007 Stoom op de Wereldhavendagen
Op de Wereldhavendagen worden een aantal stoomtreinen gereden.

38100 Zaterdag:
Rtng v.09.12 (103)
Rtd a.09.23 (7)
Rtd v.09.38
Rtz d.09.43
Ijsm d.09.46
Whz d.09.57 (340)
Bot d.10.11
Erpw d.10.30
Mvtw a.10.39 (818)

38100 Zondag:
Rtng v.09.12 (103)
Rtd a.09.26 (3)
Rtd v.09.40
Rtz d.09.43
Ijsm d.09.45
Whz d.09.57 (340)
Erp d.10.23
Mvtw a.10.39 (818)

38101 Zaterdag:
Mvtw v.12.45 (818)
Erp d.13.03
Whz d.13.26
Ijsm a.13.35
Ijsm v.13.40
Rtz d.13.43
Rtd a.13.50 (3)

38101 Zondag:
Mvtw v.12.45 (818)
Erp d.13.03
Whz d.13.26
Ijsm a.13.35
Ijsm v.13.39
Rtz d.13.43
Rtd a.13.49 (3)

38102 Zaterdag:
Rtd v.15.10 (3)
Rtz d.15.15
Ijsm d.15.19
Whz d.15.30
Erp d.15.57
Mvtw a.16.13 (818)

38102 Zondag:
Rtd v.15.08 (3)
Rtz d.15.13
Ijsm d.15.18
Whz d.15.30
Erp d.15.57
Mvtw a.16.13 (818)

38103 Zaterdag:
Mvtw v.17.22 (818)
Erp d.17.39
Whz d.18.02
Brdv d.18.09
Rtz d.18.14
Rtd a.18.19 (15A)
Rtd v.18.23
Rtng a.18.33 (103)

38103 Zondag:
Mvtw v.17.19 (818)
Erp d.17.36
Whz d.17.59
Brdv d.18.06
Rtz d.18.13
Rtd a.18.19 (15A)
Rtd v.18.23
Rtng a.18.33 (103)
---------------------------