Zondag 1 november 2009 Werkzaamheden Amsterdam Sloterdijk
Werkzaamheden Amsterdam Sloterdijk

Er vinden werkzaamheden plaats in of bij Amsterdam Sloterdijk.

Gevolgen:
Treinserie 33xx, Hfd - Hn, is opgeheven; er rijdt een vervangende 6933xx, Asd - Hn

Ingelegd:
Treinserie 6933xx, Asd - Hn, van/tot Ass in het pad van de opgeheven 33xx en van Asd - Ass als volgt:
Asd .19, Ass + .25
Asd .49, Ass + .55
Ass .02/.03, Asd .09
Ass .32/.33, Asd .39