Vrijdag 29 januari 2010 HSL lok op regulier spoor
91591
als rangeerbeweging naar Utdd voor ophalen rijtuig Lloyds
Wgm V 08:33
Dmnz D 08:37
Vspa D 08:38
Asb D 08:40
Ashd D 08:41
Ac D 08:42
Aco D 08:44
Bkl D 08:47
Bkla D 08:48
Mas D 08:50
Utzl D 08:52
Utma D 08:53
Ut A 08:56

91592
van Utdd; TRAXX+Lloyds-rijtuig
Ut V 09:55
Utva D 09:57
Ln D 09:58
Utl D 09:59
Gdma D 10:10
Gdm D 10:12
Mbtwan D 10:15
Mbtwaz D 10:16
Hdl D 10:23
Htda D 10:26
Ht A 10:29
V 10:32
Vga D 10:35
Tbi D 10:43
Tb D 10:48
Tbr D 10:55
Gz A 10:59
V 11:04
Bd D 11:13
Bda D 11:16
Zha D 11:20
Zlw D 11:22
Mdbz D 11:23
Wld D 11:25
Ddzd D 11:28
Ddr D 11:31
Zwd A 11:34

91593
gezelschap Hans van de Ploeg Express
lok omlopen
Zwd V 11:37
Kfhaz D 11:38
Brd D 11:41
Rlb D 11:42
Rtst D 11:43
Rtz D 11:44
Rtb D 11:45
Wiltn D 11:46
Rtd A 11:47
V 11:48
Wspl D 11:49
Hlba D 11:51
Rtngw D 11:52
Nwk D 11:56
Nwki D 11:57
Mdo D 11:59
Hgwbr D 12:00
Gd D 12:01
Gdg D 12:04
Odw D 12:08
Wdo D 12:11
Wd D 12:13
Hmla D 12:16
Bkla D 12:20
Bkl D 12:21
Aco D 12:26
Ac D 12:27
Ashd D 12:28
Asb D 12:29
Dvaw D 12:30
Rai D 12:31
Asdz D 12:33
Asra D 12:36
Shl A 12:41
Shl V 12:42
Hfd D 12:46
Nvp D 12:48
Ledn D 12:55
Gvm D 12:59
Gv D 13:04
Dta D 13:08
Dt D 13:11
Sdm D 13:18
Dhsa D 13:21
Rtd A 13:24

91594
lok omrijden
Rtd V 14:00
Wspl D 14:02
Hlba D 14:04
Rtngw D 14:06
Cps D 14:10
Nwk D 14:12
Nwki D 14:13
Mdo D 14:15
Gd D 14:17
Gdg D 14:19
Odw D 14:22
Wdo D 14:25
Wd D 14:26
Hmla D 14:29
Hmlva D 14:30
Vtn D 14:31
Utlr D 14:33
Utwaw D 14:34
Ut A 14:36
geduwd naar Utdd

91595
losse lok van Utdd
Ut V 15:36
Utma D 15:38
Utzl D 15:39
Mas D 15:41
Bkla D 15:43
Bkl D 15:44
Aco D 15:49
Ac D 15:50
Ashd D 15:51
Asb D 15:52
Dvaz D 15:53
Dmnz D 15:54
Wgm A 15:59