Vrijdag 2 april 2010 Overbrenging Plan U voor roestrijden
Overbrenging Plan U voor roestrijden Voor het roestrijden komend weekend in Twente zal er vanaf Amersfoort 2* Plan U worden overgebracht van Amersfoort naar Hengelo. Helaas zijn de tussenliggende tijden tot nu toe niet bekend.


Amf V 16:20
Ama 16:23
Bnva 16:34
Sto 16:40
Apd 16.55
Apda 16:56
Apdo 16:57
Twl 17:02
Dv 17.07
Spa 17:10
Dvc 17:12
Hon 17:23
Rsn 17:29
Wdn 17:34
Aml 17:38
Amri 17:40
Bn 17:46
Hgl A 17:51

Na aankomst te Hgl 1 x plan U afrangeren naar sp 22 iom trdl
1 x plan U door.

Hgl V 19:31
Hglo D 19:34
DE3(plan U) opstellen op sp 5 Odz A 19:41