Zaterdag 14 augustus 2010t/m Zondag 15 augustus 2010 Werkzaamheden Amr-Zd
Zaterdag:
-3000 Intercity Ed-Hdr (zie ook werkzaamheden rond Arnhem), rijdt tussen Asd-Amr via een andere route en stoppen extra te Hlm, Bv, Utg, en Hlo.
-3400 Sneltrein Hn-Hlm, rijdt niet tussen Hlm-Amr, komt uit/rijdt verder in Amr als serie 4000 Stoptrein Amr-Rtd
-4000 Stoptrein Rtd-Amr, komt uit/rijdt verder in Amr als 3400 sneltrein Amr-Hn.

Ingelegd: 693000 Ed-Hlm-Hdr
opmerkingen:
-3000 t/m 3062 rijden via Zd, onder eigen nummer, 3064 en hoger is opgeheven
-trein 693064 is de eerste trein via Hlm.
-Tussen Ed-Asd wordt er 69 voor het treinnummer geplaatst (3070 wordt 693070
-Tussen Utg-Hdr wordt er 69 voor het treinnummer geplaatst van de vorige 3000 (3070 wordt 693068)
-Tussen Utg-Hdr vult trein 703064 (Hlm-Hdr) het gat op tussen trein 3062 en 693064

Richting Asd:
-3000 t/m 3071 rijden via Zd
-trein 693075 is de eerste trein via Hlm, trein 3073 rijdt Asd-Ed
-Tussen Hdr-Utg wordt er 69 voor het treinnummer geplaatst van de voldende 3000 (3075 wordt 693077)
-Tussen Asd-Ed wordt er 69 voor het treinnummer geplaatst (3079 wordt 693079)
-Tussen Asd-Ed vult trein 3073(Asd-Ed) het gat op tussen trein 3071 en 693075.

3400 t/m 3460 rijden Hlm-Hn volgens dienstregeling
3462 en hoger rijden niet tussen Hlm-Hn
Opmerking:
-In plaats van trein 3462 rijdt trein 703064
-Te Amr wordt er aansluiting overgenomen van de 693000 op 3400.

Richting Hlm:
-3400 t/m 3475 rijden Hn-Hlm
-Trein 3477 is de eerste trein Hn-Amr
-Te Amr wordt er aansluiting overgenomen van 3400 op 693000.

Zondag
-3000 Intercity Ed-Hdr (zie ook werkzaamheden rond Arnhem), rijdt tussen Asd-Amr via een andere route en stopt extra te Hlm, Bv, Utg, en Hlo.
-3400 Sneltrein Hn-Hlm, rijdt niet tussen Hlm-Amr, komt uit/rijdt verder in Amr als serie 4000 Stoptrein Amr-Rtd en heeft in Amr aansluiting op 693000
-4000 Stoptrein Rtd-Amr, komt uit/rijdt verder in Amr als 3400 sneltrein Amr-Hn.

Ingelegd: 693000 Ed-Hlm-Hdr
opmerkingen:
-3000 t/m 3078 rijden via Hlm
-Tussen Ed-Asd wordt er 69 voor het treinnummer geplaatst (3028 wordt 693028)
-Tussen Utg-Hdr wordt er 69 voor het treinnummer geplaatst van de vorige 3000 (3048 wordt 693046)
-3080 t/m 3086 rijden onder eigennummer

Richting Asd/Ed
-3000 t/m 3027 rijden onder eigen nummer
-trein 693029 is de eerste trein via Hlm
-Tussen Hdr-Utg wordt er 69 voor het treinnummer geplaatst van de voldende 3000 (3035 wordt 693037)
-Tussen Asd-Ed wordt er 69 voor het treinnummer geplaatst (3049 wordt 693049)