Zaterdag 25 september 2010 Open dag Nedtrain Onnen
Open dag Onnen

In verband met de open dag in Onnen rijden er extra pendeltreinen Gn-On via Hrn. Ook stoppen de Intercity's extra in Hrn.

-500 Intercity Gn-Gvc, stopt extra in Hrn.


Dienstregeling NS-pendeltrein
xxxx Gn-On
Gn V.20
Hrn .28
On A.35

On V.57
Hrn .02
Gn A.12
-Eerste trein On V10.57 en Gn v 10.20
-Laatste trein On v16.57 en Gn v15.20

Dienstregeling VSM-pendeltrein
xxxx Gn-On
Gn V.50
Hrn .58
On A.05

On V.27
Hrn .32
Gn A.42
-Eerste trein On V10.27 en Gn V 9.50
-Laatste trein On V16.27 en Gn V 14.50