Zaterdag 23 oktober 2010t/m Zondag 31 oktober 2010 Werkzaamheden Roosendaal
Werkzaamheden romdom Rsd

Wegens werkzaamheden is er onder andere beperkte perroncappaciteit, alleen spoor 4 is in dienst.

Daardoor:
2700 Stoptrein Rsd-Atw rijdt niet in Nederland en rijdt Esn-Atw
3600 Intercity Rsd-Zl, is opgeheven Rsd-Bd en rijdt Bd-Zl
5100 Stoptrein Gvc-Ddr-Rsd vertrekt richting Gvc uit Rsd 2 minuten later, Odb en Zvb 1 minuut later.
12100 Stoptrein Rsd-Vs, rijdt richting Vs 7 minuten later

(69)2100 Intercity Asd-Ddr-Vs is rondom Rsd ongewijzigd.