Zaterdag 20 november 2010t/m Zondag 21 november 2010 Werkzaamheden 20-21 november
Werkzaamheden 20/21
-Asdm-Wp, Lls-Asd/Shl
-Asdm-Asb
-Hld-Rtd
-Ehv-Vl, Nm-Rm
-Utg-Hlm, alleen za
-Rsd-Atw, za vanaf 15:00
-Ekz-Hnk, alleen zo

Asdm-Wp en Asd/Shl-Lls
Er rijden op za/zo geen treinen Asdm-Wp en alleen sprinters Lls-Alm (en verder):

1500 Intercity Amfs-Asd is opgeheven Amf-Asd. Rijdt na Amf door als 695800 naar Asdz.
3700 Intercity Lls-Shl is opgeheven.
3900 Intercity Lls-Hfd is opgeheven.
4300 stoptrein Almo-Hfd is opgeheven. De vervangende 694300 rijdt Lls-Hfd.
4600 Stoptrein Almo-Asd is opgeheven. De vervangede 694600 rijdt Lls-Shl; stopt niet te Dmnz en Rai
5800 Stoptrein Amf-Asd is opgeheven. De vervangende 695800 rijdt Amf-Asdz; stopt niet te Dmnz en Rai. Rijdt na Amf door naar Amfs als 1500.

694300 Stoptrein Lls-Hfd rijdt geheel in het pad van de zondagse/avond 4300.
694600 Stoptrein Lls-Shl rijdt tussen Lls-Wp in het pad van de zondagse/avond 4600, tussen Wp-Shl in het pad van de 3700.
695800 Stoptrein Amf-Asdz rijdt tussen Amf-Wp in het pad van de orginele 5800, daarna:
Wp V .08/38
Dvd .16/46
Asdz A .24/.54

Asdz V V.01
Dvd .08/38
Wp A .16/46

Asdm-Asb
Er rijden op zaterdag vanaf 20:00 en zondag tot 10:00 geen treinen
ICE 122, 104 en 105 zijn opgeheven Ut-Asd en rijden Duitsland-Ut.
800 Intercity (Amr-)Asd-Mt, rijdt Amr-Asd.De 690800 rijdt Shl-Mt.
3000 Intercity Hdr-Nm, rijdt Hdr-Asd. De 6903000 rijdt Shl-Nm.
3100 Intercity Shl-Ut, is opgeheven Shl-Ut
3500 Intercity Shl-Ehv, is opgeheven.
4000 Stoptrein Utg-Rtd, rijdt tussen Asb-Rtd. De 704000 rijdt Utg-Asd

Extra ingelegd:
690800 Intercity Shl-Mt, rijdt tussen Shl-Ut in het pad van de orginele 3100, Ut-Mt in het pad van de orginele 800.
693000 Intercity Shl-Nm, rijdt tussen Shl-Ut in het pad van de orginele 3500, Ut-Nm in het pad van de orginele 3000.
704000 Stoptrein Amr-Utg-Asd, rijdt in het pad van de orginele 4000.

Laatste treinen die de oorspronkelijke route rijden:
866, 3064, 3166, 3566, 4064.
873, 3071, 3173, 3569, 4075.

Rtd-Hld
Er rijden geen treinen Vdg-Rtd.

4100 Sprinter Rtd-Hld, rijdt niet tussen Vdg-Rtd.

Extra ingelegd/aangepast:
Hlds V.04
Hld V.07/37
Msw .14/44
Mss .17/47
Vdw .21/51
Vdg A.24/54

Vdg V. 01/31
Vdw .04/34
Mss .08/38
Msw .11/41
Hld A.19/49
Hlds A.51


Ehv-Vl/Br-Rm
Er rijden geen treinen Ehv-Vl:
1900 Intercity Gvc-Vl is opgeheven Ehv-Vl en rijdt Gvc-Ehv.
9600 Stoptrein Ht-Dn is opgeheven Ehv-Dn en rijdt Ht-Ehv.
32200 Stoptrein Nm-Vl(Veolia) is opgeheven Br-Rm en rijdt Nm-Br.

Utg-Hlm alleen za
3400 Sneltrein Hn-Hlm is opgeheven Utg-Hlm en rijdt richting Hlm vnaaf Amr 7 minuten later.
4800 Stoptrein Utg-Asd is ongewijzigd.

Rsd-Atw , za vanaf 15:00 + zo
9200 Intercity Asd-Brussel Zuid/midi is ongewijzigd.
2700 Stoptrein Rsd-Atw rijdt een andere dienstregeling:
Rsd V .05
Esn A .13

Esn V .48
Rsd A .55

Ekz-Hnk , alleen zo
Er rijden geen treinen Ekz-Hnk
4500 Intercity Ekz-Asd is opgeheven Ekz-Hnk en rijdt Hnk-Asd.