Vrijdag 3 juni 2011t/m Maandag 6 juni 2011 Werkz.Utg-Hlm, HSL-zuid, Zl-Amf, Ledn-Apn, Hn-Zd, Bd-Tb.
Utg-Hlm vrzazo
Asd-Bd/Paris (HSL) vrV22:30zazo
Zl-Amf zazo
Ledn-Apn zazo
Hn-Zd zazo
Bd-Tb zaV13:00zo

Utg-Hlm
Door werkzaamheden tussen Bv-Utg geen treinen daar.

3400 S Hn-Hlm-Gvc, is opgeheven Bv-Hn en rijdt Bv-Hlm-Gvc.
4800 St Utg-Hlm-Asd, is opgeheven Bv-Utg en rijdt Bv-Asd.

Alleen op vrijdag rijdt er een 703400 Utg-Hn. (Zazo een omgleide 4500)
Deze rijdt uit Amr richting Utg 5 minuten later.


Asd-Bd/Paris
Door werkzaamheden op de HSL-zuid rijden er op vrijdag vanaf 22:30, zaterdag en zondag geen Fyra-treinen tussen Rtd-Bd en de Thalys rijdt tussen Rtd-Atw via de Oude Lijn.

900 HSL Asd-Bd is opgeheven Rtd-Bd en rijdt Asd-Rtd.
9300 THA Asd-Paris rijdt tussen Rtd-Atw via een andere route en vertrekken +- 40 minuten eerder uit Asd, Shl en Rtd.


Zl-Amf
Door werkzaamheden tussen Pt-NS rijden er geen treinen daar.

500 IC Gn-Gvc, is opgeheven Zl-Amf en rijdt Amf-Gvc. Tussen Gn-Zl rijdt de 700500.
700 IC Gn-Shl, is opgeheven Zl-Amf en rijdt Amf-Shl. Tussen Gn-Zl rijdt de 700700.
3600 IC Zl-Rsd, rijdt na Zl door als IC 700500 of 700700.
5600 ST Zl-Ut is opgeheven Ns-Pt en rijdt Ut-Pt. Tussen Ns-Zl rijdt de 705600.

700500 rijdt in het pad van de opgeheven 500, rijdt na Zl verder naar Tb als 3600.
700700 rijdt in het pad van de opgeheven 700, rijdt na Zl verder naar Tb als 3600.
705600 rijdt in het pad van de opgeheven 5600; Ns->Zl 4 minuten later.


Ledn-Apn
Door werkzaamheden tussen Apn-Ledn rijden geen treinen daar.

8800 IC Ut-Ledn, is opgeheven Apn-Ledn en rijdt Ut-Apn.


Hn-Zd
3300 SPR Hnk-Hfd is opgeheven Hfd-Pmo en rijdt Pmo-Hnk.
4500 IC Ekz-Asd rijdt tussen Hn-Ass via een andere route als 694500 en stopt extra te Odb, Hwd, Amrn, Amr, HLo, Cas, Utg en Zd.

De 4500 vertrekt uit Ekz en Asd met hetzelfde volgnummer:
Voorbeeld:
-de 694536 rijdt tussen Asd-Zd in het pad van de 4536; tussen Hn-Ekz in het pad van de 4538.
-de 694545 rijdt tussen Ekz-Hn in het pad van de 4545; tussen Zd-Asd (ongeveer) in het pad van de 4547.

Bd-Tb
Door werkzaamheden tussen gz-Tb rijden er geen treinen daar.

1900 IC Gvc-Vl is opgeheven Gz-Tb en rijdt Tb-Vl. Tussen Gvc-Gz rijdt de 701900.
3600 IC Rsd-Zl, is opgeheven Gz-Tb en rijdt Tb-Zl. Tussen Rsd-Gz rijdt de 703600.
13600 SPR Ht-Bd is opgeheven.

Laatste doorgaande treinen:
1941, 3644, 13642.
1940, 3639, 13639.