Zaterdag 27 augustus 2011t/m Zondag 28 augustus 2011 Werkz Bkl-Wd en Ah
Werkzaamheden 27/28

Wd-Bkl

-4000 rijdt als 694000 Rtd-Ut-Asd, stopt extra op Mas, Utzl, Ut, Utt en Vtn.
Dezelfde volgnummers zijn op
Rtd->Wd (Bkl-Asd dus onder het nummer van de vorige trein (694028 ipv 4030))
Utg->Asd (Wd->Gd dus onder het nummer van de vorige trein (694037 ipv 4039))


Rondom Ah

-Geen treinverkeer mogelijk Ahp-Ah,
-Geen treinverkeer mogelijk Ed-Ah,
-Geen treinverkeer mogelijk Nm-Ah
-Geen treinverkeer mogelijk Za-Est-Ah

INT rijdt via Vl
3000 rijdt niet Ed-Nm
3100 rijdt niet Ed-Nm
3600 rijdt niet Nm-Zp. De 3600 rijdt Nm-Rsd, de 703600 Zp-Zl
7500 rijdt niet
7600 rijdt als 717600 Zp-Ahp, als 707600 Ahp-Zp
30700 rijdt niet Ahp-Ah
30900 rijdt niet Ahp-Ah
31100 rijdt niet Za-Ah

Op Zp-Ahp:
707600 Zp-Ahp. Tussen Ahp-Zp in het pad van de 7600, tussen Zp-Ahp:
Zp V 19/49
Ahp A .49/19

717600 Zp-Ahp, in het pad van de 7600, Ahp-Zp:
Ahp 11/41
Zp .40/10