Zaterdag 8 september 2012t/m Zondag 9 september 2012 Werkzaamheden Shl, Hvs-Wp/Alm, Std-Rm en Apn-Ledn
Werkzaamheden Shl
140 is opgeheven Amf-Shl.
700 is opgeheven Amf-Shl
900 rijdt 1x per uur en is opgeheven Shl-Asd
1600 is opgeheven Amf-Shl
2600 is opgeheven
3100 is opgeheven Asb-Shl en rijdt als 693100 Lls-Nm
3200 is opgeheven
3300 is opgeheven Ass-Hfd en rijdt als 693300 Asd-Hnk
3500 rijdt als 693500 Lls-Nm
3700 is opgeheven, tussen Lls-Alm als 693100
3900 is opgeheven, tussen Lls-Alm als 693500.
4300 is opgeheven Gvc-Wp en rijdt als 694300 Asd-Almo/Lls
5700 is opgeheven Hfd-Hvs en rijdt Hvs-Ut.
5800 rijdt als 695800 Hvs-Amfs, tussen Wp-Asd als 694300.
9200 rijdt via Gd-Bkl (zonder stop)
9300 is opgeheven Rtd-Asd.

Extra ingelegd:
28500 SPR Gvc-Ledn-Shl. Rijdt non-stop Gvc-Ledn.Let op: rijdt tot ca 18:00 4x per uur, daarna 0x per uur.*
28600 SPR Gvc-Ledn-Shl. Rijdt non-stop Gvc-Ledn.Let op: rijdt tot ca 18:00 0x per uur, daarna 4x per uur.*
693100 IC Nm-Lls, rijdt tussen Asb-Nm in het pad van de 3100, tussen Alm-Lls in het pad van de 3700, en stopt extra te Wp en Dmnz.
693300 SPR Asd-Hnk, rijdt tussen Ass-Hnk in het pad van de 3300, rijdt door naar Asd en vanaf daar door als 4600 naar Almo/Lls.
693500 IC Ehv-Lls, rijdt tussen Asb-Ehv in het pad van de 3500, tussen Alm-Lls in het pad van de 3900 en stopt extra te Wp en Dmnz.
694300 SPR Asd-Almo/Lls rijdt tussen Wp-Almo/Lls in het pad van de 4300, tussen Asd-Wp in het pad van de 5800.
695800 SPR Hvs-Amfs, rijdt tussen Hvs-Amf in het pad van de 5800, tussen Amf-Amfs in het pad van de 4500.
*Volgnummers gaan per kwartier +2.Hvs-Wp
140 is opgeheven Shl-Amf.
700 is opgeheven Shl-Amf.
1600 is opgeheven Shl-Amf.
4500 is opgeheven Asd-Amfs
4900 is opgeheven Alm-Hvs
5700 is opgeheven Hfd-Hvs
5800 is opgeheven Wp-Hvs. Tussen Asd-Wp rijdt de 694300, tussen Hvs-Amfs rijdt de 695800.

Rm-Std
800 is opgeheven Rm-Std.
6800 rijdt 2x per uur. ?Extra? treinen onder 696800.
6900 rijdt 2x per uur. ?Extra? treinen onder 696900.

Ledn-Apn, alleen zo
8800 is opgeheven Ledn-Apn.