Zaterdag 24 november 2012t/m Zondag 25 november 2012 Werkzaamheden Ashd, Asd-Bd(HSL), Ut-Db, Std-Rm en Alm-Ndb/Wp
Ashd (za)
4000 vertrekt te Asd richting Bkl achter de 3000 aan. (Asd V.26/56) en stopt niet te Ashd. Andere richting onaangepast.

Asd-Bd(HSL ,za)
900 rijdt niet
1000 rijdt niet

Ut-Db (zazo)
EN/CNL/ICE
3000 is opgeheven Ut-Db, rijdt als 703000 Db-Nm. Vanuit Db NAAR Nm in het pad van de 3100.
3100 is opgeheven Ut-Nm
7400 is opgeheven Ut-Db. Tussen Ut-Bkl als 707400.
7500 rijdt 2x per uur, onder eigen nummers. (of logischerwijs doorgeteld, 7555 rijdt een half uur na 7553)

800/3500 ri Asb: 14a, ri Ehv: 18(b)
3000/3100 keren op 12(a)
9800/7400 keren op 15
17400 keert op 14a

Std-Rm(zazo)
800 is opgeheven Wt-Rm, rijdt als 700800 Std-Mt.
6800 rijdt 2x per uur, onder eigen nummers. (of logischerwijs doorgeteld, 6855 rijdt een half uur na 6853)
6900 rijdt 2x per uur, onder eigen nummers. (of logischerwijs doorgeteld, 6955 rijdt een half uur na 6953)

Alm-Wp/Ndb(zazo)
3700 is opgeheven. Op Gvc-Wp rijdt de 4900.
3900 is opgeheven
4300 is opgeheven Wp-Alm, op Alm-Lls rijdt de 704300
4600 is opgeheven Wp-Alm, op Alm-Lls rijdt de 704600.
4900 rijdt als IC Gvc-Ut via Ndb. Rijdt tussen Gvc-Wp (deels globaal) in het pad van de 3700, stopt extra te Wp.