Woensdag 23 augustus 2006 - Klein aantal fixes online
Zojuist is een aantal kleine fixes geplaatst welke niet in een officieel release zijn opgenomen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
* In het forum wordt nu bij weergave gecontroleerd of er bij quotes bijbehorende unquotes zijn en andersom. Zo niet, dan wordt dit aangevuld
* Alle DRGL's hebben nu ook een publicatiedatum, deze is niet zichtbaar op de site, maar wordt gebruikt in de feeds. Daardoor voldoen ook de feeds nu aan alle standaarden
* Bij een DRGL voor een periode staat dit nu ook vermeld in de titel van die DRGL en in de feeds
* DRGLs bij de feeds laten nu ook DRGLs zien die al 'lopen' qua tijdsperiode
* Diverse kleine aanpassingen t.b.v. W3C-validatie
* Diverse kleine aanpassingen in beheer-schermen

Bugs mogen gewoon in de 7.2 categorie in het forum gemeld worden.