Donderdag 10 februari 2011 - Rectificatie inzet materieel\\\'64
Gisteren was er door het beheer besloten om voortaan de inzet van materieel '64 in de treinseries 7400/17400/14700/4000 niet meer als opvallendheid te beschouwen aangezien deze inzet planmatig is geregeld via het dagplan, en geen zaak meer is van de bijsturing.

Na interne en externe discussie geeft het beheer toe dat het voor de gewone spotter niet valt te controleren wanneer er sprake is van planmatige inzet of niet (aangezien de gebruikers niet in het planningssysteem van de NS kunnen). Daarmee bleek dat (ook voor het beheer) de regel moeilijk valt te handhaven.

Daarom is er besloten dat er per direct spots van mat'64, actief in deze series, in het OD mogen worden geplaatst.